Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Leonardo da Vinči projekts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.05.2010.

Eiropas savienība ir ierosinājusi jaunu Leonardo da Vinči projektu, kura mērķis ir izveidot Eiropas apvienību  kopā ar neatkarīgo nacionālo valstu organizāciju tīklojumu, kam tiks atļauts piešķirt licenzi, izmantojot EUExcert logo sertifikātu par kompetenci sprāgstvielu izmantošanā.

Sprāgstvielu, reaktīvo degvielu un pirotehnikas ražošana un lietošana ieņem būtisku vietu Eiropas savienības ekonomikā un rūpnieciskā darbībā.

Eiropas savienības mērķis EUExert ietvaros ir attīstīt speciālistu sagatavošanu darbam ar sprāgstvielām  un paaugstināt atbilstošo ekspertu kompetenci šai jomā organizējot apmaiņas programmas studentiem un štata darbiniekiem Eiropas organizāciju dalībnieku starpā, tādā veidā nodrošinot brīvo strādnieku kustību.

Pastāv uzskats un daži pierādījumi par to, ka kompetences līmenis šajā svarīgajā tehnoloģijas jomā, ir pazemināts. Vairākās dalībvalstīs liela daļa no kompetentā personāla ir pensionējusies vai gatavojas doties pensijā. Tādēļ  notiek steidzami pasākumi dažās dalību valstīs, lai papildinātu zināšanas šajā jomā.

2003. gadā Zviedrija kopā ar Apvienoto karalisti, Norvēģiju, Somiju un Itāliju startēja Leonardo da Vinči programmā, lai izstrādātu visaptverošu sistēmu, kur būtu aprakstītas izvirzītās kompetences prasības visu kategoriju kalpotājiem, kas  nodarbināti sprāgstvielu ražošanas un lietošanas nozarē,.

Izanalizējot negadījumus ar sprādzienbīstamām vielām, bieži  atklājas, ka viens no būtiskiem faktoriem ir cilvēka darbības kļūdas un neveiksmes. Efektīvu sprāgstvielu lietošanas drošība ir atkarīga no cilvēka prasmes pareizā laikā pieņemt pareizo lēmumu. Tas savukārt ir atkarīgs no cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamās zināšanas, lai izpildītu pienācīgi savu uzdevumu (darbu).

Kompetences jēdziens ir plaši izklāstīts ES drošības sistēmā. Lielākā daļa no ES drošības likumiem pieprasa „kompetentiem cilvēkiem” pildīt savus pienākumus, ievērojot darba drošību. Darbībās ar sprāgstvielām darba drošība jāievēro visos to norises posmos, sākot ar jaunu sprāgstvielu izstrādi laboratorijā, tālāko to ražošanu, glabāšanu, transportēšanu, izmantošanu un utilizēšanu un vides attīrīšanu no sprāgstvielu radītā piesārņojuma.

Zināšanu apgūšanas pamatā paredzēta apstiprināta apmācības un izglītības programma, kura noteiks mācību priekšmetus, tēmas un nepieciešamās zināšanas, lai apgūtu un attīstītu pieredzi. Mācību materiāli ietver darbmācības apmācības programmas, elektroniskos apmācības materiālus, kā arī Internetu, CD-ROM un tradicionālos mācību materiālus, kuri ir izstrādāti un pārbaudīti partnersadarbības valstīs.

Notiek EUExert programmas paplašināšanās un datu bloks tiek veidots izmantojot EUExNet esošo datu uzkrājumu bāzi.

Programmas izmantošanas uzbūve balstās uz Eiropas komisijas ideju par mūžizglītības realitāti visiem pilsoņiem, un to definē, kā: „visas mācības mūža garumā  ar mērķi papildināt zināšanas, prasmi un kompetenci personiskā, pilsoniskā, sociālā un/vai ar nodarbinātību saistītā perspektīve”.