Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 

Mūsu partneri

 EUExcert Czech
 EUExcert Estonia
 EUExcert Finland
 EUExcert Germany
 EUExcert Ireland
 EUExcert Italy
 EUExcert Latvia
 EUExcert Lithuania
 EUExcert Malta
 EUExcert Norway
 EUExcert Portugal
 EUExcert Sweden 

 EUExcert UK 

EUExcert Spain


- Seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu sprādzienbīstamo vielu jomā, Rīgā, 2008. gada 4. decembrī, LU MBI telpās). Piedalījās delegāti no Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas. Sadarbība ar zinātniekiem no Mälardalen universitātes


- Projektā ir paredzēti 4 semināri, t.i. Zviedrijā, Itālijā, Latvijā, un Portugālē. 1.seminārs Karlskogā, Zviedrijā, 2010. gada 17.-19. martā.


- Projekts AĪVA 2008/220 „Mikroorganismu izmantošana sprādzienbīstamu vielu degradācijā” 


Eiropas savienība ir ierosinājusi jaunu Leonardo da Vinči projektu, kura mērķis ir izveidot Eiropas apvienību  kopā ar neatkarīgo nacionālo valstu organizāciju tīklojumu, kam tiks atļauts piešķirt licenzi, izmantojot EUExcert logo sertifikātu par kompetenci sprāgstvielu izmantošanā.

2010.gadā ir izveidota komisija (National Node), kuras ietvaros minētās aktivitātes turpmāk attīstīsies. 

EUExNET projekta mērķis ir ieviest sistemātisku pieeju, lai:
1) paaugstinātu sprāgstvielu nozarē strādājošo darbinieku sabiedrisko stāvokli un 
2) iesaistītu jauno paaudzi strādāt šajā nozarē, un
3) reaģētu uz demogrāfiskām izmaiņām sakarā ar darba spēka novecošanos, kā arī
4) iepazīstinātu darbiniekus ar izaugsmes iespējām, bez tam
5) veicinātu personības pastāvīgi pilnveidot savas dotības, iemaņas, prasmes un kompetences, kur, 
6) tādejādi kompetence dos iespēju kļūt par konkurētspējīgu,  Eiropas sprāgstvielu nozarē nodarbināto darbinieku, atzīšanu un, 
7) tādā veidā, iegūtās zināšanas par apkārtējo vidi ļaus  kopumā realizēt centienus par izglītību mūža garumā.


Sprāgstvielu izmantošanas daudzveidība

Vairums cilvēki zina, ka sprāgstvielas izmanto kalnrūpniecībā, ēku nojaukšanā, kā arī būvniecībā. Daudz cilvēku būtu pārsteigti, uzzinot par dažu neparastu sprāgstvielu izmantošanu. Vai jūs zināt, ka sprāgstvielas tika izmantotas Rašmoras kalna esošo skulptūru veidošanai? Sprāgstvielas bez tam arī izmanto, lai  vadītu un virzītu lavīnas, kā arī uzturētu kārtībā takās (piekļuves ceļos) nomaļākajos ciematos. Sprāgstvielas arī izmanto medicīnā nierakmeņu sašķelšanai.

Lasīt visu

                                      

 

Starpt. konference “Explosives Education and Certification of Skills” 

 

Rīgā no 2011.gada 12. – 13. aprīlim notika starptautiska konference EECS 2011. Konferencē piedalījās vairāk kā 50 sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājoši speciālisti. Divas dienas risinājās spraigas diskusijas un debates. 

 

Konferenci EECS 2011 organizēja Latvijas Universitāte (Latvija), Augsti enerģētisko materiālu ekspertu un speciālistus asociācija "Faville" (Latvija), kā arī Kompetences centrs KCEM (Zviedrija).         Konference norisinājās kā forums sprādzienbīstamo vielu nozares ekspertiem un pētniekiem no Beļģijas, Igaunijas, Somijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Portugāles, Zviedrijas, Lielbritānijas. Tika apspriesta dažādu valstu sprādzienbīstamo vielu sektora speciālistu izglītības struktūra, sertifikācijas procedūras, sektora politika un piedāvātie pakalpojumi.

 

Atklāšanas runās profesors I. Muižnieks (Latvijas Universitāte) un I.Dreģe (Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija) sveica konferences dalībniekus un iepazīstināja ar pašreizējo situāciju sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājošo speciālistu izglītības jomā Latvijas Universitātē un militārajā sektorā. 

 

Galvenās tēmas konferencē bija sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājošo speciālistu izglītība un kvalifikācija, jaunu tehnoloģiju un mācību sistēmu ieviešana, demilitarizācijas un ekoloģijas problēmas. Konferences programmā bija iekļautas 16 prezentācijas, kā arī seminārs par uz kompetenci balstītu speciālistu kvalifikāciju Lielbritānijas sprāgstvielu industrijā, ko vadīja Denise Clarke (Lielbritānija).

 

"Konference EECS 2011 deva lielisku iespēju tikties ar ekspertiem gan no militārā, gan civilā sektora, lai apspriestu nozares problēmas. Bija interesanti dzirdēt par sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājošo speciālistu izglītības un kvalifikācijas vērtēšanas sistēmas attīstību un transformēšanu, pielāgojot to mainīgajai mūsdienu situācijai. Pieredzes apmaiņa palīdzēs veidot labu komunikācijas tīklu, veicinot nozares attīstību nacionālā līmenī "- teica Agnese Krauze (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Latvija).

 

Delegāti apmeklēja bijušās Padomju Savienības laikā būvētu bunkuru Līgatnē, kas izvietots deviņus metrus zem zemes. Objekts izveidots 1980.gadā, tobrīd valstī valdošās politiskās un varas elites vajadzībām, lai nodrošinātos iespējamā kodolkara gadījumā.    

 

Mēs pateicamies dalībniekiem no koordinācijas grupas: Hans Wallin, Erik Nilsson (KCEM, Zviedrija), Hanne Randle (Karlstad Universitāte, Zviedrija), Jānis Jakušs-Kreituss (Latvija Valsts policija), Latvijas Universitātes administrācijai par viesmīlību, Latvijas Valsts policijai un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai par atbalstu konferences organizēšanā. Īpaša pateicība Erik Nilsson un Hanne Randle par konferences vadīšanu un plašu diskusiju veicināšanu.

 

Lielākā daļa conferences referentu iesniedza savu prezentāciju kopsavilkumus, kuri apkopoti bukletā, kas tika izplatīts konferences norises gaitā. Buklets ir pieejams arī interneta vietnē www.euexnet.lu.lv. Šajā vietnē pieejami arī foto un video materiāli. Tiešraidi, konferences video ierakstu un foto materiālus nodrošināja Andis Janovs, Toms Grīnbergs, Olga Mutere (Latvijas Universitāte).

                                         4.seminārs EUExNET projekta ietvaros 

                                  Lisabona, Portugāle, 2011.g.22.-23.septembrī

 

Eiropas mūžizglitības Leonardo da Vinci programmas finansētā projekta, 4.seminārs notika Lisabonā, š.g. septembrī. Tikās delegāti no 10 valstīm, lai apspriestu projekta tapšanas laikā sasniegtos rezultātus. 2011.gada beigās projekta pārskats jāiesniedz Eiropas Komisijai. 

 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem EUExCERT asociācijas darbībā joprojām ir sprādzienbīstāmo vielu sektorā strādājošo speciālistu licenzēšanas kārtība, kurai jāatbilst katras konkrētās valsts likumdošanai, un vienlaicīgi jābūt vienotai ar starptautiski izstrādātajiem standartiem. Delegāti apsprieda iespējas pieteikt jaunus projektus, lai turpinātu minētās aktivitātes starptautiskajā līmenī. Plānots turpināt iesākto darbību katram partnerim arī savā valstī. 

 

Šajā seminārā Latviju pārstāvēja LR Iekšlietu Ministrijas speciālisti Jānis Jakušs-Kreituss un Andris Melkers, kā arī Latvijas Universitātes darbiniece Olga Mutere. 

 

Turpinot projektā veicamos uzdevumus, semināra dalībnieki plāno organizēt starptautisku konferenci sprādzienbīstamo vielu jomā, tā varētu notikt 2012.g. pavasarī, Zviedrijā.

                      

                             

                                  

 

 


EUExNET ziņas